جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > صنایع ادبی > علم معانی

مرجح

علم معانی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa292572

این مفهوم را دانلود کن: