جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Адабиёт > صنایع ادبی (fa) > علم معانی (fa)

مرجح

علم معانی (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa292572

این مفهوم را دانلود کن: