جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > ادبیات روستایی

مرجح

ادبیات روستایی  

نامرجح

  • ادبیات شبانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa300284

این مفهوم را دانلود کن: