جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ادبی > واقع گرایی > واقع گرایی جادویی

مرجح

واقع گرایی جادویی  

نامرجح

  • رئالیسم جادویی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa320264

این مفهوم را دانلود کن: