جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

услубҳои адабӣ > آکمه ایسم (fa)

مرجح

آکمه ایسم (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa322858

این مفهوم را دانلود کن: