جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

نامه نگاری  

نامرجح

  • عریضه نویسی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa392375

این مفهوم را دانلود کن: