جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

تدریب الأیدی العاملة > التعلیم اثناء الخدمة

مرجح

التعلیم اثناء الخدمة  

نامرجح

  • تعلیم اثناء الخدمة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155311

این مفهوم را دانلود کن: