جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المواصفات > المواصفات الجودة

مرجح

المواصفات الجودة  

نامرجح

  • مواصفات الجودة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155337

این مفهوم را دانلود کن: