جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الادارة > الادارة الاقتصادیة > الادارة الزراعیة

مرجح

الادارة الزراعیة  

نامرجح

  • ادارة الزراعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155534

این مفهوم را دانلود کن: