جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

شروط العمل > الاجازات

مرجح

الاجازات  

نامرجح

  • اجازات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155547

این مفهوم را دانلود کن: