جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

عقبات الاتصالات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155564

این مفهوم را دانلود کن: