جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

عمل الاطفال  

نامرجح

  • توظیف الاطفال

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1705582

این مفهوم را دانلود کن: