جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ادارة الطاقة البشریة  

نوع

  • مجموعه

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1711660

این مفهوم را دانلود کن: