جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Employment > Full Time Employment

مرجح

Full Time Employment  

اعم

نامرجح

  • Full Time Plan

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155341

این مفهوم را دانلود کن: