جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Management > Economic Management > Industrial Management > Industrial Development Planning

مرجح

Industrial Development Planning  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155385

این مفهوم را دانلود کن: