جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Planning Techniques > PERT Method

مرجح

PERT Method  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155449

این مفهوم را دانلود کن: