جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Management > Manpower Management > Job Management

مرجح

Job Management  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155542

این مفهوم را دانلود کن: