جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Management > Information Management

مرجح

Information Management  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa573922

این مفهوم را دانلود کن: