جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

صف و ستاد  

نامرجح

  • سازمان عملیات و خدمات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155467

این مفهوم را دانلود کن: