جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

گردش نیروی کار  

نامرجح

  • جریان نیروی کار

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155507

این مفهوم را دانلود کن: