جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Элементы управления > ارتباطات (fa) > коммуникации в один конец

مرجح

коммуникации в один конец  

اعم

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155327

این مفهوم را دانلود کن: