جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اشتغال (fa) > полная занятость (набо́р)

مرجح

полная занятость (набо́р)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155341

این مفهوم را دانلود کن: