جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҳисобкардашудаи пардохтҳо  

نامرجح

  • حساب کرده شده ی پرداخت ها
  • баровурдэ пардохтҳо

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155367

این مفهوم را دانلود کن: