جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Тавсифи вазифаҳо  

نامرجح

  • توصیف وظیفه ها
  • шарҳэ вазоеф

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155465

این مفهوم را دانلود کن: