جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Қонуни меҳнат > қонӯни меҳнат

مرجح

қонӯни меҳнат  

نامرجح

  • قانون محنت
  • қонӯнэ кор

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155481

این مفهوم را دانلود کن: