جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Монеаҳои коммуникатсионӣ  

نامرجح

  • مانعه های کامونیکسیونی
  • мавонэъэ эртэботӣ

گروه

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155564

این مفهوم را دانلود کن: