جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Усулхои назоратӣ > Назорати амалиётӣ

مرجح

Назорати амалиётӣ  

نامرجح

  • نظارت عملیاتی
  • назоратэ амалиётӣ

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155572

این مفهوم را دانلود کن: