جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

چابکی سازمانی (fa) > چابکی نیروی سازمانی (fa)

مرجح

چابکی نیروی سازمانی (fa)  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1708301

این مفهوم را دانلود کن: