جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

آموزش نیروی انسانی > آموزش ضمن خدمت

مرجح

آموزش ضمن خدمت  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155311

این مفهوم را دانلود کن: