جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

آموزش نیروی انسانی  

نامرجح

  • تربیت نیروی انسانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155312

این مفهوم را دانلود کن: