جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Appraisal  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155329

این مفهوم را دانلود کن: