جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Стандартҳо > Стандартҳои сифатӣ

مرجح

Стандартҳои сифатӣ  

نامرجح

  • ْسْتَندَردهای صفتی
  • эстондордҳое кейфӣ

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155337

این مفهوم را دانلود کن: