جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

تامین الطاقة البشریة > التوظیف (الادارة)

مرجح

التوظیف (الادارة)  

نامرجح

  • توظیف (الادارة)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155339

این مفهوم را دانلود کن: