جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اهداف > اهداف کوتاه مدت

مرجح

اهداف کوتاه مدت  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155361

این مفهوم را دانلود کن: