جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

بیکاری > بیکاری پنهان

مرجح

بیکاری پنهان  

نامرجح

  • مشاغل کاذب

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155400

این مفهوم را دانلود کن: