جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

البطالة > البطالة الخفیة

مرجح

البطالة الخفیة  

نامرجح

  • اعمال الصوریة
  • الاعمال الصوریة
  • بطالة الخفیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155400

این مفهوم را دانلود کن: