جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Unemployment > Disguised Unemployment

مرجح

Disguised Unemployment  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155400

این مفهوم را دانلود کن: