جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

حقوق و دستمزدها  

نامرجح

  • حق السعی
  • حقوق و مزایا
  • مزد

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155439

این مفهوم را دانلود کن: