جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Labour Conditions  

نامرجح

  • Job Condition

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155464

این مفهوم را دانلود کن: