جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

عرضه کار  

نامرجح

  • تقاضای نیروی انسانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155475

این مفهوم را دانلود کن: