جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Labour Law > Labour Act

مرجح

Labour Act  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155481

این مفهوم را دانلود کن: