جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

کارآیی گروهی  

نامرجح

  • ثمربخشی گروهی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155488

این مفهوم را دانلود کن: