جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

нарасидани қувваи корӣ  

نامرجح

  • نرسیدن قوه ی کاری
  • камбӯдэ нӣрӯе энсонӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155505

این مفهوم را دانلود کن: