جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الادارة > ادارة التربیة و التعلیم

مرجح

ادارة التربیة و التعلیم  

نامرجح

  • مدیریة التربیة و التعلیم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155515

این مفهوم را دانلود کن: