جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت > مدیریت اقتصادی > مدیریت کشاورزی

مرجح

مدیریت کشاورزی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155534

این مفهوم را دانلود کن: