جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

شروط العمل > الاجازات > الاجازات بدون راتب

مرجح

الاجازات بدون راتب  

نامرجح

  • اجازات بدون راتب

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155551

این مفهوم را دانلود کن: