جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

شرایط کار > مرخصی ها > مرخصی های بدون حقوق

مرجح

مرخصی های بدون حقوق  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155551

این مفهوم را دانلود کن: