جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Communication Barriers > Language Barriers

مرجح

Language Barriers  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155565

این مفهوم را دانلود کن: