جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Integrated Management System  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1607170

این مفهوم را دانلود کن: