جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

چابکی سازمانی > چابکی نیروی سازمانی

مرجح

چابکی نیروی سازمانی  

نامرجح

  • چابکی نیروی کار

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1708301

این مفهوم را دانلود کن: